วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

ตอนที่ 6 P-D-C-A ...วงจรการปรับปรุง
เนื้อหาสารคดี ตอนที่ 6 P-D-C-A ...วงจรการปรับปรุง


งานเขียนคอลัมน์คุณแม่ดูแลลูกที่น้องจูน รับผิดชอบนั้น เมื่อถึงมือบก.มักต้องแก้ไขประจำ บางทีต้องเปลี่ยนเรื่องกันใหม่เลยทีเดียว.. แม้จะเพิ่งทำงานแต่น้องจูนก็อยากผิดพลาดให้น้อยลงกว่าเดิม..จะทำอย่างไรดีคะ


กรณีนี้แนะนำให้ใช้เทคนิค P-D-C-A วงจรการปรับปรุง ซึ่งย่อมาจาก Plan, Do, Check และ Act ..Plan ก็คือวางแผน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกำหนดวิธีแก้ไข


เช่น กรณีน้องจูนอาจเป็นเพราะขาดประสบการณ์ในการเขียนและการเลี้ยงดูเด็ก เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจทั้งสองเรื่องนี้ให้มากขึ้น..


จากนั้นก็ Do คือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เช่นพัฒนาทักษะการเขียนโดยดูจากงานเขียนของคนเก่งๆ..


เมื่อปฏิบัติแล้ว ก็ต้อง Check คือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ บก.แก้ไขงานน้อยลงหรือเปล่า แล้วบันทึกเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป


จากนั้นก็ Act คือดำเนินการให้เหมาะสม


ถ้าวิธีการใหม่ที่ได้ ใช้ได้ผล ก็ให้ยึดเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่หากวิธีการใหม่ที่ได้ ยังไม่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น ก็ต้องหาทางปรับปรุงต่อไปอีก... ครับ..P-D-C-A เป็นวงจรต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณผู้ฟังลองนำไปใช้ดูนะครับ จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น