วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

ตอนที่ 17 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี
ตอนที่ 17 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี


คุณธเนศเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาสองปีแล้ว แต่เขายังคงแสวงหาความรู้ทุกด้านอยู่เสมอ ล่าสุดก็เข้าร่วมสัมมนาเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่ดี.. เพราะคุณธเนศคิดว่ายังมีเทคนิคการเป็นหัวหน้าอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้ค่ะ..


ถูกต้องครับ..เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดีนั้นมีมากมาย เรียนรู้กันได้ไม่จบสิ้น…


อย่างเช่นว่า ต้องเป็นหัวหน้าที่ได้รับความเชื่อใจจากลูกน้อง ถ้าลูกน้องไม่เชื่อใจก็จะถูกปกปิดความจริงและไม่ได้รับความร่วมมือในการทำงาน…


หัวหน้างานต้องรับฟังลูกน้องและเป็นปากเป็นเสียงให้ได้ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น หรือเรียกว่าเป็นสถานีรับส่งข้อความระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้นั่นเอง..


นอกจากนี้ หัวหน้าที่ดี เวลาทำงานควรมีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง สม่ำเสมอ ไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จนลูกน้องหวาดผวาทำงานไม่เป็นสุข…


รวมทั้งต้องวางตัวกับลูกน้องทุกคนด้วยการรักษาระยะได้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียง และต้องเอาใจใส่ทุกข์สุขของลูกน้องอย่างทั่วถึง ที่สำคัญต้องเป็นหัวหน้าที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกน้อง เป็นที่พึ่งของพวกเขาได้ตามความเหมาะสม…


หัวหน้าคนไหนอยากให้ลูกน้องยอมรับและพร้อมใจที่จะทำงานร่วมด้วยอย่างเต็มที่ ก็ต้องศึกษาเทคนิคเหล่านี้ เพื่อนำมาปรับปรุงตัวอยู่เสมอนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น