วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

การเพิ่มผลผลิต : อาหารสมอง 2001 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


การเพิ่มผลผลิต : อาหารสมอง 2001 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
.


เนื้อหาสารคดี : การเพิ่มผลผลิตเนื้อหาสารคดี การเพิ่มผลผลิต เรื่อง การเพิ่มผลผลิต มีจำนวน 44 ตอนท่านสามารถอ่าน หรือ ฟังได้ จาก website ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นะครับ


.


สำหรับที่ blog แห่งนี้ ผมได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิชาการ และ เกียรติคุณ ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ได้พยายามเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวเป็นวิทยาทานให้แก่ประชาชนทั่วไปขอกราบอนุโมทนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเป็น วิทยาทาน แด่ประชาชนคนไทย มา ณ. ที่นี้ด้วยครับและ ขอบคุณสำหรับ ความรู้จากหนังสือ Productivity Corner จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่กระผมได้รับทุกเดือนทำให้ได้มีความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการเพิ่มมากขึ้น


.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น